Boží Tělo

16.06.2019 21:15

Tuto neděli pan farář v naší farnosti spojil dvě slavnosti, slavnost Nejsvětější trojice a slavnost Těla a Krve Páně. V průvodu kolem kostela jsme prosili za farnost a obec.