Boží Tělo

18.06.2017 20:36

Tuto neděli jsme slavili Slavnost Těla a Krve Páně. 

Po mši svaté se za příjemného počasí uskutečnil průvod kolem kostela a zastavení u kapličky a zvoničky s krátkou pobožností