Abrahámovo putování

17.11.2016 21:39

Především ministranti a děti ze scholičky se v tento čtvrtek vydaly na "strastiplnou, ale také radostnou cestu plnou důvěry v Boží prozřetelnost, milosrdenství a lásky". Tak zněl podtitul Abrahámova putování, celodenního výletu, který připravil Libor Hlaváč pro všechny, kdo nechtěli v tento volný den sedět doma. 

Setkání začalo stavbou babylonské věže, kde si děti vyzkoušely, jaké to je, když dojde ke zmatelní jazyků. Dále se výprava vydala ke zřícenině hradu Šostýn a cestou zažila spoustu zábavy a dobrodružství. Výlet byl zakončen v kostele na mši svaté.