1. adventní neděle

02.12.2018 14:49

Začala doba adventní. Při mši svaté pan farář posvětil adventní věnce, kterých tentokrát bylo 25.